Dobrejovice.eu > Opatření obecné povahy pro přechodný nedostatek vody