Dobrejovice.eu > Rozpočet > Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobřejovice za rok 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobřejovice za rok 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------

Zveřejněno na úřední desce dne:         22. 3. 2017

Zveřejněno na úřední desce do dne:      9. 4. 2017

Sejmuto z úřední desky dne:                10. 4. 2017

----------------------------------------------------------------------------------------------