Dobrejovice.eu > Územní plán > Zpráva o uplatňování územního plánu Dobřejovice

Vyvěšeno na úřední desce od:  25. 7. 2016

Vyvěšeno na úřední desce do:  10. 8. 2016

Sejmuto z úřední desky dne:

Přílohy

Příloha.pdf