Dobrejovice.eu > ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NUPAKY

OZNÁMENÍ O SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ O NÁVRHU:

----------------------------------------------------------

Zveřejněno na úřední desce dne:  16. 6.2016

Zveřejněno na úřední desce do:      1. 7. 2016

Sejmuto z úřední desky dne:

----------------------------------------------------------

Přílohy

Příloha.pdf