Dobrejovice.eu > ZMĚNA Č. 2 B ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŮHONIC

ZMĚNA Č. 2 B ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŮHONIC

Oznámení společného jednání o návrhu změny ÚP

------------------------------------------------------------

Zveřejněno na úřední desce dne:       5. 12. 2016

Zveřejněno na úřední desce do dne: 21. 12. 2016

Sejmuto z úřední desky dne:              22. 12. 2016

-------------------------------------------------------------

Přílohy

Příloha.pdf