Dobrejovice.eu > Rozpočet > Závěrečný účet, rozvaha, výkaz zisku a ztráty obce Dobřejovice za rok 2016

--------------------------------------------------------------------

 

* Závěrečný účet obce Dobřejovice za rok 2016

* Rozvaha  r. 2016

* Výkaz zisku a ztráty r. 2016

 

-------------------------------------------------------------------

Zveřejněno na úřední desce dne:       22. 3. 2017

 Zveřejněno na úřední desce do dne:    9. 4. 2017

 Sejmuto z úřední desky dne:              10. 4. 2017

---------------------------------------------------------------------