Starosta:            Ing. Jiří Kappel

Místostarosta:    Jan Krejčí 

 

Finanční výbor

předsedkyně:     Ing. Anna Marcinková

člen:                    Pavla Mikušková, Milan Šindelář

 

Kontrolní výbor  

předseda:           Martin Sklenář

člen:                    Mgr. Martin Čmolík, Ing. Pavel Brotánek,

                            Jaroslav Hájek, Luboš Sejk 

 

Sociální komise

předsedkyně:      Pavla Mikušková

člen:                    Mgr. Martin Čmolík, Mgr. Libuše Charvátová

 

Stavební komise 

předseda:           Jan Krejčí

člen:                    Bc. Zbyněk Kudláček, Ing. Zdeněk Řešátko, CSc.

                            Martin Sklenář, Milan Šindelář

___________________________________________________

 

Obecní kronikářka:  Mgr. Libuše Charvátová

----------------------------------------------------------------------------- 

Přílohy

Příloha.pdf