Zápis č. 30 z řádného zasedání ZO

 

------------------------------------------------------------------------ 

Zveřejněno na úřední desce dne:         11. 4. 2017

Zveřejněno na úřední desce do dne:     26. 4. 2017

Sejmuto z úřední desky dne:                27. 4. 2017

--------------------------------------------------------------------