-----------------------------------------------------------------------

Zápis č. 29 z řádného zasedání ZO

 

------------------------------------------------------------------------ 

Zveřejněno na úřední desce dne:         27. 3. 2017

Zveřejněno na úřední desce do dne:     10. 4. 2017

Sejmuto z úřední desky dne:                11. 4. 2017

--------------------------------------------------------------------