Dobrejovice.eu > Zápisy a usnesení > Zápis č. 27 z řádného zasedání ZO a Rozpočet na rok 2017

--------------------------------------------------------------

Zveřejněno na úřední desce dne:       23. 1. 2017 

Zveřejněno na úřední desce do dne:  10. 2. 2017 

Sejmuto z úřední desky dne:             10. 2. 2017 

---------------------------------------------------------------

Přílohy

Příloha.pdf