Dobrejovice.eu > Zápisy a usnesení > Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice dne 25. 1. 2012.