-------------------------------------------------------------------------------------- 

Zveřejněno na úřední desce dne:        23. 5. 2017

Zveřejněno na úřední desce do dne:     8. 6. 2017

Sejmuto z úřední desky dne:                9. 6. 2017

--------------------------------------------------------------------