Záměr prodeje pozemku parc. č. 553/2 v k. ú. Dobřejovice.