Záměr prodeje pozemků

Jedná se o pozemky parc. č. PK 375 a 376/3 o výměře celkem 28 m2.

Přílohy

Příloha.pdf