Dobrejovice.eu > Záměr prodeje podílu obce Dobřejovice na pozemku PK 233/12 v k. ú. Dobřejovice.

Záměr prodeje podílu obce Dobřejovice na pozemku PK 233/12 v k. ú. Dobřejovice.