Dobrejovice.eu > Záměr obce - prodej pozemku parc. č 5/3

-----------------------------------------------------------------------

Záměr obce - prodej pozemku parc. č 5/3

------------------------------------------------------------------------ 

Zveřejněno na úřední desce dne:         27. 3. 2017

Zveřejněno na úřední desce do dne:     11. 4. 2017

Sejmuto z úřední desky dne:                12. 4. 2017

--------------------------------------------------------------------