Dobrejovice.eu > Záměr obce - prodej pozemků parc. č 221/13 a 221/18

------------------------------------------------------------------- 

Záměr obce - prodej pozemků parc. č 221/13 a 221/18

-------------------------------------------------------------------

Zveřejněno na úřední desce dne:         27. 3. 2017

Zveřejněno na úřední desce do dne:     11. 4. 2017

Sejmuto z úřední desky dne:                12. 4. 2017

--------------------------------------------------------------------