Dobrejovice.eu > Veřejné zakázky > Výzva k účasti zakázce malého rozsahu nespadající pod z. 137/2006 Sb., na akci "Spolkový dům Dobřejovice"

Vyvěšeno na úřední desce dne: 23. 6. 2016

Vyvěšeno na úřední desce do:   13. 7. 2016 do 14:30 hodin

Sejmuto z úřední desky dne: