Informace ke stanovení datumu smrti paní Boženy Macháčkové

Vyvěšeno:      24. 7. 2015

Sejmuto:        31. 8. 2015

Bude sejmuto:  1. 9. 2015

Přílohy

Příloha.pdf