Dobrejovice.eu > Občanské průkazy a cestovní doklady > Vydávání osobních dokladů má na starosti oddělení evidence obyvatel, osobních a cestovních dokladů, budova F MěÚ, Komenského nám. 1619, Říčany

 

http://info.ricany.cz/mesto/osobni-doklad