Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech.

Povinností občana, který má trvalý pobyt na území ČR a dosáhl věku 15 let, je mít občanský průkaz. Pro splnění této povinnosti je nutné požádat o vydání OP nejdříve v den dovršení 15 let věku tak, aby OP by vydán bez správního poplatku, ale nejpozději do 30 dnů po dovršení 15 let věku tak, aby se občan nedopustil přestupku. Pokud by žádost byla podána ve větším předstihu, OP bude vyroben před dovršením 15 let a doba jeho platnosti bude pouze 5 let (občanovi staršímu 15 let se vydává OP s dobou platnosti 10 let). Občan by musel zaplatit správní poplatek ve výši 50,- Kč, protože by se jednalo o vydání OP občanu mladšímu 15 let. Z uvedeného vyplývá, že občan, který nebude mít v den dovršení 15 let OP, se nedopouští přestupku a má ještě lhůtu 30 dnů na to, aby o vydání OP požádal.