Smlouva o dílo na výstavbu vodovodu a kanalizace v obci Dobřejovice byla podepsána se společností FK Bau, a.s., Uhříněves, jako vedoucím členem sdružení VK Dobřejovice. Celá investiční akce má být ukončena v srpnu 2012. Sdružení VK Dobřejovice vyhrálo soutěž na dodavatele částkou 21 241 437,- Kč, vč. DPH. Podpisem smlouvy skončilo dlouholeté administrativní vyřizování (od r. 2008) veškerých povolení a potřebných formalit pro zahájení stavby. Např. výběrové řízení na dodavatele bylo připravováno od ledna 2011, vyhlášeno v květnu 2011 a prakticky skončilo koncem srpna 2011. Do stavby se obec nemohla pustit dříve, dokud neměla zajištěný alespoň nějaký další zdroj financování z jiných prostředků než vlastních. Důvodem je nedostatek finančních prostředků obce na celou stavbu, kdy bylo nutné část připravených prostředků uvolnit v roce 2010 na přístavbu mateřské školy za 6,5 mil. Kč.   V současné době jsme podepsali Smlouvu na poskytnutí dotace na vodovod z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství ve výši 3 604 044,- Kč. Samozřejmě se obec bude nadále snažit získat další dotace na kanalizaci, aby bylo možné obě sítě položit současně. Vzhledem k původnímu záměru provedení oprav povrchů na komunikacích III. třídy v říjnu 2011 byl přehodnocen harmonogram výstavby sítí a první práce byly zahájeny na ulici Čestlické. Následovala ulice Kaštanová a Jesenická, na kterou navazuje místní komunikace Nad Hliníkem. Jesenická ulice by měla být otevřena koncem září 2011. S uzávěrou Kaštanové a Jesenické ulice bylo nutné přemístit autobusovou zastávku ve směru na Prahu do míst, kde kdysi tato zastávka bývala, a to na ulici Košumberk. Při otevření Jesenické ulice se autobusové zastávky vrátí zpět na náves.K 1. říjnu 2011 bude „parta“, která staví sítě, posílena o další „partu“, aby v tomto roce byla ještě zainvestována ulice U Křížku a Kaštanová I a U Zámku. V případě, že kapacity společnosti FK Bau, a.s. budou ještě v letošním roce dostatečné, bude zainvestována i ulice Košumberk. Pokud bude možné provádět přes zimu další práce, musí být zvoleny místní komunikace, které nemají vazbu na silnice III. třídy. Harmonogram výstavby bude připraven v návaznosti na vývoj počasí a kapacity společnosti FK Bau, a.s. Po dokončení výstavby vodovodu, kanalizace a plynovodu (ulice U Křížku), bude obec zajišťovat kolaudaci postupně (částečnou) ve výše uvedených komunikacích již v roce 2011, aby se občané mohli na sítě připojovat. V případě, že budou zahájeny další stavby sítí, bude kolaudace prováděna až v další skupině, tj. v roce 2012. Společnost FK Bau, a.s. bude nabízet obyvatelům vybudování domovních částí přípojek, pokud si nebudou práce moci zajistit jiným způsobem. Občané se mohou na vodovod a kanalizaci připojit po zkolaudování hlavních řadů, kdy s nimi na základě jejich žádosti provozovatel vodovodu a kanalizace uzavře Smlouvu a namontuje jim vodoměr.