Dobrejovice.eu > Vodovod a kanalizace v obci Dobřejovice

Vodovod a kanalizace v obci Dobřejovice

Informace o dílčí kolaudaci vodovodu v obci Dobřejovice.

Otevřít článek

Jak požádat o vodoměr a uzavřít smlouvu na vodné a stočné.

Otevřít článek

Postup výstavby vodovodu a kanalizace v obci Dobřejovice.

V současném období jsou dokončovány práce v ulici Polní a ulici Březová. Ve dnech 17. -19. 4. 2012 dojde k připojení vodovodu a kanalizace v ulici Březová na hlavní řady v ulici Na Průhoně. V těchto dnech bude ulice Na Průhoně zcela neprůjezdná. Dne 23. 4. 2012 budou zahájeny práce na stavbě vodovodu a kanalizace v ulici Slepá. Následovat bude ulice U Potoka a jako poslední část ulice Skalická. Dne 12. dubna proběhne kolaudace kanalizačních řadů v ulici Kaštanová, Jesenická, Nad Hliníkem, U Křížku, U Kapličky, Košumberk, Čestlická a vodovodního řadu U Kapličky. OÚ.

Otevřít článek

Postup výstavby vodovodu a kanalizace v obci Dobřejovice.

Stavba vodovodu a kanalizace v obci Dobřejovice se blíží k závěru. Je ukončena stavba v ulici Slepá. 28. 5. 2012 začne stavba v ulici U Potoka a to provrtáním ulice. Vrtačská souprava se dne 4. 6. 2012 přesune do ulice Skalická, kde by měla pokračovat do 20. 6. 2012, následne se vrátí k ulici U Potoka, kde bude provrtávat přípojky. Zároveň budou probíhat dokončovací práce v ulicích, kde již stavba proběhla. Na silnicích III. třídy, tj. Kaštanová a Jesenická bude ve splupráci FK BAU a firmy METROSTAV dokončen definitivní povrch. Od 4. 6. 2012 budou zahájeny práce na opravě komunikací na průtahu obcí. Uzavírky budou v délce 20 pracovních dnů do 28. 6. 2012 a budou rozděleny do několika částí. Objížďky budou značeny dopravními značkami.

Otevřít článek