Dobrejovice.eu > Veřejná vyhláška ze dne 28. 6. 2017 o zařazení pozemních komunikací v k.ú. obce Dobřejovice do kategorie místních komunikací

Veřejná vyhláška ze dne 28. 6. 2017

o zařazení pozemních komunikací v k.ú. obce Dobřejovice

do kategorie místních komunikací

------------------------------------------------------------------------  

Zveřejněno na úřední desce dne:         28. 6. 2017

Zveřejněno na úřední desce do dne:     14. 7. 2017

Sejmuto z úřední desky dne:                15. 7. 2017

Účinnost vyhlášky od dne:                    28. 6. 2017 

--------------------------------------------------------------------