Dobrejovice.eu > Veřejná vyhláška - Oznámení

 

 Veřejná vyhláška

 Oznámení o zahájení veřejného projednání návrhu ÚP Herink

-----------------------------------------------------------------------

Zveřejněno na úřední desce dne: 6. 10. 2016

Zveřejněno na úřední desce do dne: 24. 10. 2016

Sejmuto z úřední desky dne:

----------------------------------------------------------------------

 

Přílohy

Příloha.pdf