Dobrejovice.eu > Územní plán > Veřejná vyhláška - Návrh změny č. 2 územního plánu Dobřejovic

-----------------------------------------------------------------------

Zveřejněno na úřední desce dne: 26. 9. 2016

Zveřejněno na úřední desce do dne: 11. 11. 2016

Sejmuto z úřední desky dne:

----------------------------------------------------------------------

 

Odkaz na:

Návrh Změny č. 2 ÚP Dobřejovic a vyhodnocení vlivu - srpen 2016 

http://www.dobrejovice.eu/navrh-zmeny-c-2-up-dobrejovic-srpen-2016

 

 

Přílohy

Příloha.pdf