Dobrejovice.eu > Územní plán > Veřejná vyhláška - Návrh zadání změny č. 1 regulačního plánu Dobřejovice - Nad Pražskou cestou

Veřejná vyhláška 

s návrhem zadání změny č. 1 regulačního plánu Dobřejovice

 - Nad Pražskou cestou 

--------------------------------------------------------------

Zveřejněno na úřední desce dne:       22. 11. 2016

Zveřejněno na úřední desce do dne:   23. 12. 2016

Sejmuto z úřední desky dne:

---------------------------------------------------------------