Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

--------------------------------------------------------------   

Zveřejněno na úřední desce dne:       27. 10. 2016

Zveřejněno na úřední desce do dne:    6. 12. 2016

Sejmuto z úřední desky dne:               7. 12. 2016   

---------------------------------------------------------------

Přílohy

Příloha.pdf