Dobrejovice.eu > Veřejná vyhláška - Oznámení

 Veřejná vyhláška

 Oznámení o  vydání Změny č. 1 ÚP Čestlice

-----------------------------------------------------------------------

Zveřejněno na úřední desce dne: 7. 10. 2016

Zveřejněno na úřední desce do dne: 22. 10. 2016

Sejmuto z úřední desky dne:

----------------------------------------------------------------------

Přílohy

Příloha.pdf