Dobrejovice.eu > Uzavírky komunikací v obci Dobřejovice - podzim 2011.

V návaznosti na výstavbu vodovodní a kanalizační sítě v obci Dobřejovice dojde od 17. 10. 2011 k uzávěře  silnice III. třídy ve smětru na Modletice - Košumberk. Uzávěra potrvá necelý měsíc. Objížďka bude vedena po silnici III. třídy 00032 a 00316 na křižovatku k Herinku. Bude značena dopravními značkami. Autobusy budou jezdit také přes křižovatku na Herink a zastávky budou na návsi.

Na místních komunikacích dojde k postupné uzávěře v ulici U Křížku (slepá) a to v plné šíři také zhruba od 17. 10. 2011. Na krátkou dobu  bude uzávěra na křižovatce ulic K Lesíku a U Křížku z důvodu připojování kanalizace na stávající řad a opravy dešťové kanalizace. Objížďka  bude pro obyvatele Vačkářovy ulice a ulice Na Draškách ve směru na přípojku k Modleticím, jinak ve směru od Návsi bude výjezd funkční a uvedené omezení na křižovatce K Lesíku a U Křížku bude krátkodobé. 

Ulice Kaštanová I - práce budou probíhat  zhruba od 12. 10. 2011.

Parkování vozidel je možné buď na parkovišti u Obecního úřadu, u hřiště, v přilehlých komunikacích.

V době výstavby je nutno dodat popelnice do míst, kam se dostanou popeláři.

Budou o situaci informováni.

OÚ, Dobřejovice.

Opravy místních komunikací v obci Dobřejovice.

Otevřít článek

Informace o uzavírkách silnic III. třídy v Dobřejovicích.

Uzavírky v obci budou rozděleny do 3 etap. Důvodem je potřeba zajištění provozu autobusů. Začátek uzavírek bude 4. 6. 2012, ukončení 28. 6. 2012. Popis a nákres situací v přílohách. Uzavírka A bude od 4. 6. do 9. 6. 2012. Uzavírka B bude od 9. do 15. 6. 2012. Uzavírka C bude od 16. 6. do 28. 6. 2012. Proti původnímu plánu dojde v rámci termínu k posunu o jeden den. Vlastníkům nemovitostí bude umožněn přístup motorovým vozidlem. Dodovatelská firma prosí zároveň o pochopení motoristů, aby nedocházelo k najíždění do upravovaných kanálů. Výjimkou pro přístup bude potřeba min. 2 hodin po položení živice, kdy bude přístup omezen. Upozorňujeme, že v 1. a 2. etapě budou zastávky MHD z návsi přemístěny do ulice Košumberk (směr Modletice). V době od 16. 6. do 22. 6. bude zrušena zastávka MHD Čestlická. Autobusy budou jezdit po objížďce kolem Nového rybníka. Osobní vozidla v době uzavírky Čestlické ulice budou muset objíždět buď po silnici II/00101 a EXITEM 11 na EXIT 8, nebo projet přes Průhonický park. Kolem Nového rybníka budou projíždět "pouze autobusy". Ostatním řidičům hrozí pokuta. Děkujeme všem za pochopení. OÚ.

Otevřít článek