Z důvodu neustálé nekázně občanů, kteří si pletou skálu se smetištěm a také se neumí se svými odpadem řádně vypořádat, rozhodlo zastupitelstvo obce o okamžité uzávěře závory. Otevírací doba je stanovena:

Od 1. května do 30. září každou poslední sobotu v měsíci  8:00 - 10.00 hodin

Od 1. října do 30. listopadu a od 1. března do 30. dubna:

čtvrtek od 16:00 do 18:00

sobota od 8:00 do 10:00

V prosinci, lednu a únoru bude závora uzamčena.

Jako náhradní místo je možno využít kompostárnu Želivec, kompostárnu u D1, sběrný dvůr.

OÚ   

Přílohy

Příloha.doc