Navigace

Obsah

Zpět

DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Č. j: ZTPEO/251/009/2017/OUDB                                       Dobřejovice dne 9. 10. 2017

Vyřizuje: Hana Prochová, tel. 323 603 310

 

 

 DORUČENÍ 

VEŘEJNOU   VYHLÁŠKOU

 

Obecní úřad Dobřejovice, Na Návsi 26, 251 01 Dobřejovice, podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. (dále jen „správní řád“)

OZNAMUJE,

 

že paní Helena Stárková, nar. 1975, bytem Dobřejovice, Čestlická 99, má u OÚ Dobřejovice , Na Návsi 26, 251 01 Dobřejovice, evidence obyvatel, ohlašovna, uloženou písemnost:

 

              čj. ZTPEO/251/008/2017 – Rozhodnutí o rušení údaje o místu trvalého pobytu

 

Tato vyhláška se vyvěšuje na dobu 15-ti dnů. Poslední den této lhůty se považuje za den doručení této písemnosti.

zde ke stažení

 

 

Vyvěšeno: 9. 10. 2017

Datum sejmutí: 25. 10. 2017

Zpět