-----------------------------------------------------------------------

Zveřejněno na úřední desce dne: 1. 10. 2016

Zveřejněno na úřední desce do dne: 9. 10. 2016

Sejmuto z úřední desky dne:

----------------------------------------------------------------------