Dobrejovice.eu > UPOZORNĚNÍ: Nabídka bezplatného měření radonu

Státní ústav radiační ochrany nabízí měřerní radonu v bytech pro zaměstnance mateřské školy a rodiče dětí. Měření je poskytováno bezplatně v rámci Radonového programu ČR. Přihlášení je možné

  •  na tel. číslech Státního ústavu radiační ochrany: 226 518 166, 226 518 167
  •  mailem na adresu radon@suro.cz

V rámci uvedeného programu proběhlo v Mateřské škole Dobřejovice v loňském školním roce měření radonu. Naměřené hodnoty ukazují, že v pobytových místnostech dětí je z hlediska výskytu radonu vše v pořádku.

Protože se však obec Dobřejovice nachází v oblasti s vyšším radonovým rizikem, nabízejí možnost zapojení do programu i dalším občanům.

OÚ