Dne 25. 9. 2012 byla dokončena poslední z opravovaných místních komunikací - ulice Březová. Ještě proběhne osazení dopravní značkou a označení modřínu pro zvýšení jeho viditelonosti. Následně dojde k opravám různých nedodělků a poškození vzniklých během stavby na všech komunikacích. Jako poslední proběhne oprava silnice na Modletice - Košumberk, která by měla být provedena ještě také v letošním roce. Postupně budou odklízeny zbytky stavebních materiálů a skládka zeminy a stavebního odpadu.