Dobrejovice.eu > Tříděný odpad v obci Dobřejovice.

Veškeré informace společnosti EKO-KOM, a.s. na www.ekokom.cz.

   Autorizovaná obalová společnost, zajišťující sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Třídění odpadů a recyklaci zajišťuje prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích a činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem.

Adresa: Na Pankráci 1685/17, 14000 Praha 4

Telefon: 261 176 230


Obec je zapojena do systému EKO-KOM, a.s., který na základě Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů vytříděné druhy odpadů od obce přebírá a zpětně za ně předává finanční úhradu.
V obci je celkem 6 třídích hnízd s celkem 13 kontejnery na plast, 13 na papír a 7 na sklo. 

Ve 3. čtvrtletí 2012 se Dobřejovice v kategorii obcí od 500 do 1500 obyvatel umístili na 103. místě s výtěžností 94,18 kg na 1 občana.

Obcí je sice přes 300, nicméně jsme bývali na mnohem přednějším místě.

Ve 4. čtvrtletí 2012 se již umístění Dobřejovic v třídění odpadu výrazně zlepšilo - obsadili jsme 57. místo.


V roce 2012 obdržela obec Dobřejovice za zpětný odběr celkem 155.170,- Kč, což pokrylo náklady na sběr a likvidaci tříděných odpadů ze 48 %.

Na rok 2013 je v rozpočtu na likvidaci tříděného odpadu v rozpočtu 350.000,- Kč a předpokládaný příjem od společnosti EKO-KOM, a.s. 140.000,- Kč, což by mělo pokrýt 40 % nákladů na tříděný odpad.