Svoz bioodpadu bude probíhat každou středu od 5. 4. 2017 do 29. 11. 2017