Dobrejovice.eu > Členství obce ve sdruženích > Svazek obcí pro dopravu v pražském jižním regionu

Svazek obcí pro dopravu v pražském jižním regionu

Obec Dobřejovice je členem Svazku obcí pro dopravu v pražském jižním regionu, který byl založen počátkem roku 2005. Posláním svazku je podpora veřejné dopravy a dopravní obslužnosti - zejména v rámci diskuse s orgány kraje a h. m. Prahy, sladění dopravního plánování, spolupráce s výše uvedenými orgány při aktualizaci podkladů pro dopravní plánování v oblasti pražského jižního regionu, podpora oblasti prospěšných projektů, např. výstavby silničního okruhu jako celku v brzkém termínu a návazné dopravní sítě, ochrana společných zájmů regionu, např. obrana před zatížením oblasti tranzitní dopravou nad rámec nutnosti.