Dobrejovice.eu > Obec v číslech > Strom života - tabulka a graf, ke dni 31.12.2006

Strom života - tabulka a graf, ke dni 31.12.2006

Počet trvale hlášených obyvatel k 31. 12. 2006 v obci Dobřejovice je 670 bez cizinců.
V tabulce i grafu jsou kroky po 5-ti letech.