Dobrejovice.eu > Stavební povolení - "Dobřejovice - zklidnění dopravy"

--------------------------------------------------------------------------------------------

Stavební povolení - "Dobřejovice - zklidnění dopravy"

---------------------------------------------------------------------------------------------

Zveřejněno na úřední desce dne:         18. 4. 2017

Zveřejněno na úřední desce do dne:      3. 5. 2017

Sejmuto z úřední desky dne:                 4. 5. 2017

----------------------------------------------------------------------------------------------