Dobrejovice.eu > Registr smluv > Smlouva o dílo - Víceúčelové sportovní hřiště

Smlouva o dílo

Objednatel: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, 251 01 Říčany

Zhotovitel: VI-DA INVEST a.s., Libocká 258/22, 162 00 Praha 6

Předmět VZ: Víceúčelové sportovní hřiště na p.p.c. 245/2, KÚ Říčany