Skála u rybníka Skalník - likvidace větví.

Ve skále u rybníka Skalník je možné odkládat pouze vyřezané větve a křoviny. Otevírací doba: čtvrtek 16-18 hodin, sobota 8-10 hodin. K uzavření volného přístupu došlo z důvodu nedisciplinovanosti občanů, kteří prostor považovali za skládku.