-------------------------------------------------------------------------------------- 

Zveřejněno na úřední desce dne:         23. 5. 2017

Zveřejněno na úřední desce do dne:      8. 6. 2017

Sejmuto z úřední desky dne:                 9. 6. 2017

--------------------------------------------------------------------