Rozpočet

ROZPOČTOVÝ VÝHLED na rok 2011 A 2012

Otevřít článek

Závěrečný účet obce Dobřejovice za rok 2010.

Otevřít článek

Návrh rozpočtu na rok 2012.

Otevřít článek

Závěrečný účet obce Dobřejovice za rok 2011

Otevřít článek

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Dobřejovice za rok 2011.

Otevřít článek

Rozpočtový výhled obce Dobřejovice na roky 2013-2014

Otevřít článek

Návrh rozpočtu obce Dobřejovice na rok 2013.

Otevřít článek

Závěrečný účet obce Dobřejovice za rok 2012.

Otevřít článek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobřejovice za rok 2012.

Otevřít článek

Návrh rozpočtu na rok 2014 - obec Dobřejovice.

Otevřít článek

Návrh rozpočtového výhledu obce Dobřejovice na r. 2015 - 2016.

Otevřít článek

Závěrečný účet obce Dobřejovice za rok 2013, Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2013

Otevřít článek

Návrh rozpočtu na rok 2015 - Schválený rozpočet na rok 2015 je součástí Zápisu č. 4 z řádného zasedání Zastupitelstva obce ze dne 8.1.2015

Otevřít článek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014

Otevřít článek

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2014

Otevřít článek

Návrh rozpočtu na rok 2016

Otevřít článek

Závěrečný účet Obce Dobřejovice za rok 2015

Otevřít článek

Rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky 2017-2018

Otevřít článek

Návrh rozpočtu na rok 2017

Otevřít článek

Závěrečný účet, rozvaha, výkaz zisku a ztráty obce Dobřejovice za rok 2016

Otevřít článek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobřejovice za rok 2016

Otevřít článek

Rozpočtové opatření č. 2

Otevřít článek