Dobrejovice.eu > Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností: Dělení pozemků za účelem nového vymezení po přeložení koryta vodního toku.

Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností: Dělení pozemků za účelem nového vymezení po přeložení koryta vodního toku.

Přílohy

Příloha.pdf