Dobrejovice.eu > Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení

Rodinný dům o 3 bytových jednotkách, přípojka plynu, vody, kanalizace, elektrické energie, přípojka dešťové vody do retenční jímky a vsakovacího objektu, zpevněné plochy a příjezdové komunikace na poz. 103/1 v k.ú.Dobřejovice.