Rozhodnutí o kácení stromů

Jedná se o pět kusů kaštanů, které rostou na pozemku 5/1 díl 5 za zámkem.

Přílohy

Příloha.pdf