ROZHODNUTÍ

V souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Praha-východ vydal rozhodnutí č. j. PV-6841/10-R2, které je uvedeno v příloze.