Dobrejovice.eu > Zápisy a usnesení > Informace o konání 30. řádného zasedání ZO

Informace o konání 30. řádného zasedání ZO

 

------------------------------------------------------------------------ 

Zveřejněno na úřední desce dne:         30. 3. 2017

Zveřejněno na úřední desce do dne:      6. 4. 2017

Sejmuto z úřední desky dne:                 7. 4. 2017

--------------------------------------------------------------------  

Přílohy

Příloha.pdf