Povinné informace

Informace zveřejňované podle standardu ISVS a podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.    

1.

Oficiální název: Obec Dobřejovice

2.

Důvod a způsob založení: ke stažení v pžíloze

3.

Organizační struktura: ke stažení v pžíloze

4.

Kontaktní spojení:
Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany
Telefon : +420 323 637 112, +420 323 603 310

www.dobrejovice.eu

E-mail : OU_dobrejovice@volny.cz (pro běžnou korespondenci)

elektronická podatelna: obec.dobrejovice@volny.cz (pro úřední podání)

ID datové schránky: n7ua9vb

Obecní úřad:

Úřední hodiny: Po, St  14:00 – 18:00

5.

Případné platby můžete poukázat na účet:
6122201/0100

Hotově můžete platit v pokladně:

Na Návsi 26, Dobřejovicer

6.

Identifikační číslo organizace (IČ):
00240141

7.

Daňové identifikační číslo (DIČ):
CZ00240141

8.

Dokumenty vč. rozpočtu města:

Dokumenty ke stažení, rozpočet města

9.

Žádosti o informace: ke stažení v příloze

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím.

10. 

Příjem žádostí a dalších podání:
ke stažení v příloze

11.

Opravné prostředky:
ke stažení v příloze

12.

Formuláře:
www.statnisprava.cz, formuláře

13.

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:
Portál veřejné správy, ke stažení v příloze.

14.1

Přehled nejdůležitějších používaných předpisů:

14.2

Vydané právní předpisy:

naše OZV

15.

Sazebník úhrad za poskytování informací: ke stažení v pžíloze

16.

Výroční zprávy o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací:

ke stažení v příloze

17.

Seznam organizací:
Obec Dobřejovice je zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřská škola Korálek Dobřejovice, Polní 230.